Blue Energy plant on the Afsluitdijk. We look out over the water at the Afsluitdijk. A rust-colored pipe runs towards the water.
Blue Energy plant on the Afsluitdijk. We look out over the water at the Afsluitdijk. A rust-colored pipe runs towards the water.

Energy

Het opwekken van energie met fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, veroorzaakt klimaatverandering. Hierdoor stijgt de zeespiegel en is er meer smelt- en regenwater. We moeten dan ook onze dijken versterken. We kunnen de wateroverlast daarnaast verminderen door minder fossiele brandstoffen te gebruiken en meer duurzame energie te winnen uit bijvoorbeeld zon, wind en water. De Afsluitdijk heeft al deze elementen en is het dus een uitstekend plek om duurzame energie op te wekken.

Blue Energy
Work in progress
Blue Energy building. In the photo you see a grassy landscape. On the right is a blue building with a white banner. Further at the back you see a road with a gray pole above the road. Energy
Wind Park Fryslân
Work in progress
windpark-fryslan-animation Energy
Solar energy
Ready
Solar panels to generate energy. Behind it you see blue sky with clouds. Energy
Tidal Kites
Ready
tidal-kites-in-operation-on-sea Energy
Discover the other themes of the Afsluitdijk
Economy Nature Safety Watermanagement